BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HẤP DẦU – PHỤC HỒI TÓC

Gội Đầu Tạo Độ Bóng Mượt

   155,000 VNĐ

Gội 2 Lần Với Ressurection Shampoo

Xã 1 Lần Với Ressuurection Condittioner

Gội Đầu Phục hồi Tóc Hư Tổn

   155,000 VNĐ

Gội 2 Lần Với Recover Shampoo

Xã 1 Lần Với Recover Conditioner

Hấp Dầu Phục Hồi hư Tổn

230,000 VNĐ

(Recover Treatment)

Gội Giữ Màu, Dành Cho Tone Màu Ấm

   170,000 VNĐ

(Warm Color Shampoo)

Gội Giữ Màu, Dành Cho Tone Màu Lạnh

   150,000 VNĐ

(Cold Color Shampoo)

Hấp  Dầu Siêu Bóng Mượt

 230,000 VNĐ

(Ressurection Treatment)

Dịch Vụ Trị Liệu Chuyên Sâu

(Deeping  Treatment)

Short Hair 530,000 VNĐ

Long Hair 770,000 VNĐ

Luôn cập nhật tin tức khuyến mãi của chúng tôi