BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GỘI ĐẦU TRỊ LIỆU

Gội Tinh Chất Keratine

   220,000 VNĐ

(Corloring Shampoo)

Gội 2 Lần Với Luxe Oil Shampoo

Xã 1 Lần Với Luxe Oil Conditioner

Gội TRị Gàu & Vảy Nến

   180,000 VNĐ

Gội 2 Lần Với Clear Calp Shampoo

Xã 1 Lần Với Clear Calp Conditioner

Gội Trị Rụng Tóc

   180,000 VNĐ

Gội 2 Lần Với Balance Shampoo

Xã 1 Lần Với Balance Conditioner

Gội Giữ Màu

 180,000 VNĐ

Gội 2 Lần Với Color Shampoo

Xã 1 Lần Với Color Conditioner

Gội Đầu Giữ Phồng Chân Tóc

180,000 VNĐ

Gội 2 Lần Với Volumme Shampoo

Xã 1 Lần Với Volumme Conditioner

Tinh Chất chống Rụng Tóc

 250,000 VNĐ

Luôn cập nhật tin tức khuyến mãi của chúng tôi