BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GỘI ĐẦU THƯ GIÃN

Gội Đầu Giữ Màu Tóc

   110,000 VNĐ

(Corloring Shampoo)

Gội 2 Lần Với Dualsennsses Color Extra Brilliance Shampoo

Xã 1 Lần Với Dualsennsses Color Extra Brilliance Conditioner

Gội Đầu Phục  Hồi Tóc Hư Tổn

   110,000 VNĐ

(Repairing Shampoo)

Gội 2 Lần Với Dualseneses Repair Restoring Shampoo

Xã 1 Lần Với Dualseneses Repair Restoring Conditioner

Hấp Dầu 60S

   120,000 VNĐ

(60s Treatment)

Uốn Lạnh

  450,000 VNĐ – 600,000 VNĐ

(Curling)

Hấp Dầu Siêu Bóng  Mượt

  130,000 VNĐ – 170,000 VNĐ

(Shinning treatment)

Hấp Dầu Phục Hồi Tóc Hư Tổn

130,000VNĐ – 170,000VNĐ

(Repair Treatment)

Duỗi Tóc

  650,000 VNĐ – 1,200,000 VNĐ

(Straighterning)

Dịch Vụ Hỗ Trợ Phục Hồi Trước Khi Uốn

 350,000 VNĐ

System pre Curl

System Intena Curl

System Apres Curl

Luôn cập nhật tin tức khuyến mãi của chúng tôi